Obiective Turistice Sighișoara: Turnurile și Centrul istoric

Turnul cu Ceas

Turnul cu Ceas (în germană Stundturm, în traducere „Turnul orelor”) este un monument istoric şi de arhitectură din Sighişoara, cel mai masiv dintre cele nouă turnuri de apărare ale cetăţii Sighişoara, care s-au păstrat până în prezent.

Monumentul are o înălţime de 64 de metri, este situat în partea de sud-est a cetăţii şi este vizibil din orice punct al centrului oraşului. La sfârşitul sec. al XVII-lea a fost prevăzut cu un coronament de factură barocă, similar celui de la Catedrala Sfântul Vitus din Praga. De-a lungul timpului Turnul cu Ceas a devenit edificiul reprezentativ al oraşului.

Acest edificiu a primit la începutul veacului al XVII-lea un orologiu refăcut în anul 1648 de către Johann Kirschel, ce este prevăzut cu statui de lemn de tei, înalte de 0,80 metri ce înfăţişează zeii păgâni ce personifică zilele săptămânii: Diana, Marte, Mercur, Jupiter, Venus, Saturn şi Soarele.

Actualul mecanism al ceasului este mai nou fiind executat la comandă specială în Elveţia de firma Fuchs şi instalat în Turnul cu Ceas la 1 aprilie 1906. În exterior ceasul este dotat cu două cadrane uriase, de 2,40 metri diametru, pe fiecare faţadă a turnului şi figurine instalate în nişe.

Turnul Fierarilor

Turnul Fierarilor din spatele Bisericii Mănăstirii a fost ridicat în 1631 pe temeliile vechiului Turn al Bărbierilor. Turnul are o decorație aparte, cu consolele, guri de păcura şi goluri de tragere. În trecut etajul superior al Turnului a adăpostit remiza de pompieri.

Turnul Cizmarilor

Este amintit pentru prima dată în documentele vremii în anul 1594. În 1606 turmul îngrijit de breasla cizmarilor a fost parţial distrus, dar a fost reconstruit în 1650. În timpul incendiului din 1676 a fost distrus apoi, în 1681 a fost reclădit în forma actuală. În faţa turnului a existat şi un bastion de artilerie, care a fost demolat în 1648. Relativ scund el se prezintă ca o prismă hexagonală cu laturi inegale, încununat cu un prelung coif de ţiglă, din masa căreia se desprinde spre interiorul cetăţii un mic turnuleţ de observare, ceea ce-i oferă turnului un pitoresc aparte. Turnul astăzi găzduieşte locală de radio, Radio Son Sighişoara.

Turnul Croitorilor

Construit în secolul XIV este situat în partea opusă Turnului cu ceas şi străjuieşte a doua poartă de acces în Cetate. Turnul Croitorilor se înfăţişează cu o arhitectură de o nobilă simplitate, cu un puternic acoperiş, de plan dreptunghiular, el este străpuns în faţa inferioară de două ganguri bolţite în cruce, odinioară prevăzute cu porţi în ambele extremităţi. Deasupra porţilor turnul creşte cu încă două etaje prevăzute cu ferestre de tragere. Şi acest turn a fost cuprins de incendiul din 1676 şi din cauza focului a explodat rezerva de pulbere care era depozitată în turn, distrugând nivelele superioare şi un mare număr de arme precum şi rezervele de grâu. Turnul a fost în întregime reconstruit în anul 1679.

Turnul Cojocarilor

Turnul Cojocarilor sau Turnul Blănarilor de pe partea vestică a zidului înconjurător este unul dintre cele două turnuri de apărare a porţii Törle, unde pe vremuri, în fiecare seară se făcea împărţirea turmelor. El era aparținea breslei cojocarilor. Se spune că imensul incendiul din 1676 care a devastat mare parte din Cetate, a distrus şi turnul, care a fost ulterior reparat, supraânălţat şi restaurat la forma pe care o are astăzi.

Turnul Măcelarilor

Construit în secolul al XV lea, reconstruit în secolul al XVI lea, documentele îl amintesc pentru prima dată abia în anul 1680. Poziţia sa la poalele celei mai abrupte porţiuni ale dealului ce coboară de pe platoul superior spre platoul inferior explică importanţa strategică a acestui post de apărare. Prin forma sa hexagonală a avut câmp de tragere în toate direcţiile.

Turnul Cositorarilor

Este una dintre cele mai ciudate construcţii, puternică din punct de vedere al înfăţişării, ca o fortăreață păstrată în negura timpului. Turnul are o poziție excepțonala, cu o vedere deschisă asupra împrejurimilor. Poziția sa era importantă în trecut pentru apărarea Cetății. Soarta nu i-a fost favorabilă acestui turn, aflat într-o continuă refacere, datorita incendiilor şi cutremurelor prin care a trecut. Bastionul său poară și acum urme de gloanţe din timpul asediului curuţilor, de la 1704-1706. Turnul Cositorarilor este legat de Turnul Tăbăcarilor prin Galeria Arcaşilor din care se apara partea de S-V a Cetăţii.

Turnul Frânghierilor 

Este astăzi locuința paznicului cimitirului, dar în trecut apăra colţul de nord-vest al platoului de sus al Cetăţii. Despre Turnul Frânghierilor se poate spune că este contemporan cu primele ziduri ale Cetăţii. Acesta a fost distrus de invazia tătară în 1241 a fost ulterior reconstruit în secolul XVI. Este unul din putinele turnuri neatinse de incendiul din 1676.

Turnul Tăbăcarilor

Este unul dintre cele mai vechi turnuri ale Cetății Sighișoara, probabil, potrivit arheologilor, parte componentă a primei centuri de fortificaţii. Acestui turn îi fusese alipit în anul 1631 noul Turn al Barbierilor distrus mai târziu, dar ale cărui urme se mai pot vedea și azi pe tencuiala zidurilor învecinate.

Turnul Giuvaergiilor sau al Aurarilor

Se găseşte în cel mai înalt punct al. Probabil poziției sale privilegiate i se datorează şi nefericitul eveniment al incendierii sale de către un trăsnet. Este primul turn menţionat documentar în anul 1511. Cu referire la acest turn se spune că s-au ţesut cele mai multe legende, rolul său în istoria defensivă a Sighişoarei fiind dintre cele mai importante. Turnul Giuvaergiilor a fost lovit de un traznet în 1809, fiind distrus în incendiu provocat de acest fulger. În 1863 Turnul a fost demolat şi transformat în sală de gimnastică. În 1935 a fost transformat în capelă mortuară.

Turnuri pierdute in timp:

Monumente impresionante, turnuri cu o arhitectură deosebită au fost distruse de-a lungul timpului: Turnul Lacatusilor în 1894 şi Mănăstirea franciscanilor, pentru a creea spaţiu necesar actualei Biserici romano- catolice. Turnul Dogarilor, unul din cele mai vechi turnuri a fost și el demolat în 1886 pe locul lui fiind ridicat palatul administrativ. Vechiul Turn al Bărbierilor a fost dărâmat din ordinul primarului Martin Eisenburger, în anul 1631 iar pe locul lui a fost construit Turnul Fierarilor.

Piața Cetății

Biserica Mănăstirii și Biserica din Deal 

Liceul Teoretic Joseph Haltrich

Scara Acoperită

Palatul Comitatului – Primăria Sighișoara  și Stradela

Galeria Arcașilor și Tunelul Femeilor Bătrâne

Alte obiective turistice din cetatea medievală Sighișoara

  • Poarta Torle
  • Biserica Romano- Catolică
  • Biserica Ortodoxă Sfânta Treime
  • Casa Venețiană
  • Casa cu Cerb
  • Casa Vlad Dracul
  • Casa Cronicarului Georgius Krauss
  • Școala de Muzică Miron Neagu
  • Statuia lui Petofi Sandor