Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș anunță că activitatea de audiențe va fi suspendată până pe 31 martie, urmând ca, în funcție de evoluția situației, să fie anunțate alte decizii.

În acest scop, va fi dezvoltată activitatea de relații cu publicul la distanță, prin alocarea unui număr suplimentar de personal care să răspundă la numerele de telefon alocate acestui tip de activitate și prin desfășurarea acestei activități pe toată durata zilei de lucru.

Depunerea, respectiv ridicarea de documente la și de la sediul instituției precum și acordarea vizei lunare pentru șomerii indemnizați se desfășoară conform programului normal.

Pentru aceste situații de excepție, vor fi luate următoarele măsuri minimale: păstrarea unei distanțe de cel puțin un metru între solicitant și funcționarul public de la ghișeu, precum și între publicul aflat în sediul instituției; asigurarea unui aflux controlat al publicului în spațiile închise ale agenției județene pentru ocuparea forței de muncă și a punctelor de lucru.

Pentru celelalte tipuri de servicii  se recomandă să se apeleze la poștă (letrică sau electronică), iar acolo unde se impune depunerea unor documente originale, cererea și documentele în cauză vor fi transmise în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă