Dezbaterea publică va avea loc  de ora 13.00, în Sala de ședințe a municipiului Sighișoara din P-ța  Muzeului  nr. 7.

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare.            La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai mass-media.

Documentația aferentă a proiectului de hotărâre  poate fi consultată: pe portalul Municipiului Sighișoara sau la la avizierul instituției, P-ța Muzeului, nr. 7, Sighișoara;

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se mai poate depune până la data de 16 martie

            Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro.