Acces interzis vizitatorilor la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş si la Spitalul Sighișoara

Pentru limitarea raspandirii coronavirusului , conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a decis ca accesul tuturor aparţinătorilor să fie interzis pe secţiile Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.

Internările în regim spitalizare de zi, precum și în regim de spitalizare continuă, cele programate, se vor efectua în cadrul Ambulatorului de specialitate iar pacienții vor fi însoțiți pe secții de către personalul medical auxiliar aferent secției respective. Intrarea persoanelor civile în unitatea sanitară se va face numai pe baza legitimației care să ateste calitatea de angajat al spitalului sau a carnetului de voluntar.

 

Cei care aduc medicaţie cronică sau alte materiale de igienă personală pacienţilor internaţi, se vor prezenta la poarta de urgenţă unde le vor preda personalului medical auxiliar de pe secţiile unde sunt internaţi bolnavii.

Informarea aparţinătorilor cu privire la starea de sănătate a pacienţilor se va face telefonic de la poarta de urgenţă, pe numărul de telefon pus la dispoziţie pe fiecare secţie.

Din 28 februarie si in Sighisoara este interzis accesul vizitatorilor în Spitalul municipala

Accesul pe sectii, compartimente in cazuri exceptionale se va face cu acordul medicului sef/medicului de garda, potrivit unui comunicat semnat de managerul Spitalului Sighișoara Dr. Tanaszi Sarolta

Purtarea echipamentului de protectie este obligatorie.